Xem Nhiều 1/2023 #️ Bệnh Viện 74 Trung Ương # Top 1 Trend | Brandsquatet.com

Xem Nhiều 1/2023 # Bệnh Viện 74 Trung Ương # Top 1 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bệnh Viện 74 Trung Ương mới nhất trên website Brandsquatet.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông tin:Bệnh viện 74 Trung ương và có chức năng nhiệm vụ thu dung khám, điều trị bệnh lao, các bệnh phổi và các bệnh khác trong khả năng hiện có cho quân, dân khu vực toàn Miền Bắc.

Bệnh viện 74 Trung ương quy định về quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám chữa bệnh của Bệnh viện như sau:

I. Đối tượng áp dụng

– Quy định này áp dụng tại Bệnh viện 74 Trung ương cho nhân viên y tế Bệnh viện và người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

– Trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu đến cấp cứu tại Bệnh viện, thực hiện theo quy chế cấp cứu.

II. Quy định các bước khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh

Bước 1: Tiếp đón người bệnh

1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Xếp hàng tại khu vực đón tiếp của khoa khám bệnh theo quy định.

2. Khi đến lượt, xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

3. Nhận phiếu khám bệnh có số thứ tự tại buồng khám.

4. Người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng khám chữa bệnh theo yêu cầu: nộp tiền tạm ứng khám bệnh, chữa bệnh ( 500.000 đồng ).

2. Trách nhiệm của nhân viên y tế

2. Nhập thông tin của người bệnh vào máy tính, xác định buồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh có số thứ tự khám phát cho người bệnh.

4. Thu tiền tạm ứng đối với người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng khám chữa bệnh theo yêu cầu ( 500.000 đồng ).

5. Hướng dẫn người bệnh đến buồng khám.

Bước 2: Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng hoặc chẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không cần chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.

1. Khám lâm sàng, chẩn đoán

1.1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

2. Vào khám khi được thông báo.

3. Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

1.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế buồng khám

1. Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

3. Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị.

4. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc (3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

5. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.

2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị

2.1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

2. Vào khám khi được thông báo.

3. Nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám.

4. Đến khoa xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt.

5. Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

6. Quay về buồng khám bệnh, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị theo lượt.

7. Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

2.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế

a, Tại buồng khám bệnh

1. Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

3. Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định xét nghiệm, in phiếu xét nghiệm.

4. Chỉ dẫn người bệnh đến khoa xét nghiệm theo chỉ định.

5. Khi có kết quả: chẩn đoán, chỉ định điều trị.

6. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc ( 3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

7. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.

b) Tại khoa xét nghiệm

1. Bố trí đủ điểm lấy mẫu xét nghiệm phù hợp với lưu lượng người bệnh. 

2. Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

3. Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.

4. Hướng dẫn người bệnh về buồng khám chờ hoặc đến nơi thực hiện tiếp các kỹ thuật khác nếu có theo quy trình.

5. Thực hiện xét nghiệm.

6. Chuyển trả toàn bộ kết quả xét nghiệm cận lâm sàng về buồng khám nơi chỉ định. Thời gian trả đã được quy định thống nhất tại khoa xét nghiệm cho từng XN.

3. Khám lâm sàng, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán và chỉ định điều trị

3.1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

2. Vào khám khi được thông báo.

3. Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh từ bác sĩ khám.

4. Đến nơi làm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

5. Phối hợp theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh để thực hiện kỹ thuật.

6. Quay lại buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị theo lượt.

7. Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

3.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế

a) Tại buồng khám bệnh

1. Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

3. Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

4. Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

5. Bác sĩ xem kết quả, chẩn đoán và chỉ định điều trị.

6. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc ( 3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

7. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.

b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

1. Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

2. Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

3. Thực hiện kỹ thuật.

4. Hướng dẫn người bệnh về buồng khám chờ hoặc đến nơi thực hiện tiếp các kỹ thuật khác nếu có theo quy trình.

5. Trả kết quả chẩn đoán hỉnh ảnh, phim, ảnh về buồng khám nơi chỉ định khi có kết quả.

4. Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, chẩn đoán và chỉ định điều trị

4.1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

2. Vào khám khi được thông báo.

3. Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng từ bác sĩ khám.

4. Đến nơi làm kỹ thuật thăm dò chức năng theo thứ tự: ( Đo chức năng hô hấp, Điện tim, Lưu huyết não)→Siêu âm→nội soi TMH→nội soi DD..

5. Nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt .

6. Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.

7. Chờ nhận kết quả thăm dò chức năng và quay lại buồng khám.

8. Nộp kết quả thăm dò chức năng cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

9. Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

4.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế

a) Tại buồng khám bệnh

1. Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

3. Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng và in phiếu chỉ định.

4. Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng. Theo thứ tự: ( Đo CNHH, Điện tim, Lưu huyết não)→Siêu âm→nội soi TMH→nội soi DD..

5. Bác sĩ xem kết quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn.

6. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc ( 3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.

7. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.

b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng

1. Bác sĩ, kỹ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

2. Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

3. Thực hiện kỹ thuật. Hướng dẫn người bệnh chờ lấy kết quả.

4. Trả kết quả thăm dò chức năng, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh khi có kết quả.

5. Hướng dẫn người bệnh về buồng khám chờ hoặc đến nơi thực hiện tiếp các kỹ thuật khác nếu có theo quy trình.

5. Khám lâm sàng có chỉ định phối hợp các kỹ thuật cận lâm sàng, thực hiện kỹ thuật hoặc chuyển khám chuyên khoa

Người bệnh và nhân viên y tế phải thực hiện theo trình tự các bước như trên, đồng thời bác sĩ khoa KB hoặc nhân viên tại buồng khám phải hướng dẫn cụ thể trình tự làm các kỹ thuật cận lâm sàng theo sơ đồ quy định dưới đây. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được trả tại buồng khám theo quy định như trên. Các kết quả cận lâm sàng khác, sau khi nhận đủ kết quả, người bệnh mang quay lại buồng khám, nộp cho bác sĩ khám, bác sĩ xem xét kết quả, chẩn đoán và chỉ định, kê đơn điều trị. Trường hợp thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoặc cần khám chuyên khoa khác, người bệnh được làm dịch vụ kỹ thuật hoặc khám chuyên khoa theo yêu cầu chuyên môn.

Bước 3: Thanh toán viện phí

1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Xếp hàng tại khu vực viện phí chờ đến lượt thanh toán theo quy định.

* Người bệnh có bảo hiểm y tế:

2. Ký phiếu thanh toán (mẫu 01/BV).

3. Nộp tiền cùng chi trả nếu có và nhận lại thẻ BHYT.

4. Nhận đơn thuốc.

* Người bệnh không có bảo hiểm y tế.

2. Thanh toán viện phí trực tiếp theo quy định.

3. Nhận đơn thuốc, nhận hóa đơn thanh toán.

2. Trách nhiệm của nhân viên y tế khu viện phí

1. Kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, đơn thuốc, ký xác nhận.

2. Thu tiền thanh toán, xác nhận thanh toán trên đơn thuốc.

3. Hướng dẫn người bệnh sang khu vực phát và nhận thuốc.

Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

1. Trách nhiệm của người bệnh

1. Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.

2. Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

3. Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận.

2. Trách nhiệm của nhân viên cấp phát thuốc

1. Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

2. Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

Bệnh viện 74 Trung ương Phúc Yên đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh

Đến Bệnh viện 74 T.Ư Phúc Yên, chúng tôi cảm nhận được một không gian xanh – sạch – đẹp, cùng phong cách, thái độ phục vụ ân cần, văn minh, thân thiện của mỗi cán bộ, nhân viên y tế đối với người bệnh.

Bệnh nhân Tô Thị Vế, 91 tuổi, ở xã Đồng Văn (Yên Lạc) cho biết: “Tôi bị bệnh phổi đã hơn 20 năm, năm nào cũng phải đến bệnh viện khám và điều trị từ 1-2 đợt, mỗi đợt khoảng 1 tháng. Tôi luôn được các thầy thuốc thăm khám, chăm sóc rất cẩn thận, chu đáo. Các thầy thuốc luôn giải thích rõ ràng, nhẹ nhàng, hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng thuốc, giữ gìn sức khỏe, vệ sinh cá nhân… Khi đi lấy thuốc BHYT cũng nhanh gọn hơn, không phải chờ đợi lâu”.

Tiến sĩ y khoa, Thầy thuốc ưu tú Đặng Văn Khoa, Giám đốc Bệnh viện 74 T.Ư cho biết: Tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, nhân viên bệnh viện đã có truyền thống từ lâu, nhưng, được nâng cao hơn trong những năm gần đây. Hàng tháng, lãnh đạo các khoa, phòng cùng cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Điều dưỡng, Hội Phụ nữ họp, đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những hành vi ứng xử không tốt (nếu có) của từng cán bộ, viên chức đối với người bệnh; tổ chức ký cam kết thực hiện kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh” giữa trưởng các khoa, phòng với Giám đốc bệnh viện và Chủ tịch Công đoàn, giữa cán bộ, viên chức với trưởng các khoa, phòng…

Bệnh viện còn mời các chuyên gia đầu ngành về tập huấn kỹ năng giao tiếp cho 170 cán bộ, nhân viên ở các khoa, phòng; treo hơn 20 khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở; bệnh nhân ở chăm sóc tận tình; bệnh nhân về dặn dò chu đáo” tại các khoa, phòng;duy trì hòm thư góp ý tại vị trí thường xuyên có nhiều người qua lại, nơi người dân dễ tiếp cận để bỏ thư góp ý.

Hàng ngày, bệnh viện mở hòm thư góp ý để lãnh đạo đơn vị xem xét, xử lý kịp thời, dứt điểm các ý kiến phản ánh của người bệnh; kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm quy tắc ứng xử, quy định đạo đức nghề nghiệp.

Bệnh viện còn công khai số điện thoại đường dây nóng ngành y tế, điện thoại của lãnh đạo bệnh viện, công khai giá quy định thu viện phí tại nơi nhiều người qua lại; triển khai hệ thống lấy số tự động tại khoa khám bệnh; lắp đặt hệ thống camera tại Khoa Khám bệnh, Khoa Xét nghiệm…

Bệnh viện còn thành lập CLB “Thầy thuốc trẻ” và đội tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh, tự nguyện đi làm sớm hơn 30 phút theo giờ hành chính quy định; tổ chức khám sớm một buồng khám; tăng cường thêm 1 bàn khám tại buồng cấp cứu Khoa Khám bệnh; niêm yết công khai thời gian trả kết quả xét nghiệm tại Khoa Xét nghiệm.

Cử cán bộ trực 24/24h để thanh toán BHYT; đồng thời, tăng cường nhiều cửa thanh toán viện phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân khi đến khám, chữa bệnh. Qua chấm điểm thi đua của Bộ Y tế về chỉ số hài lòng của người bệnh, bệnh viện đạt 5/5 chỉ tiêu thi đua, được Bộ Y tế tặng Bằng khen.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện 74 T.Ư Phúc Yên tiếp tục tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nội dung trong kế hoạch; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế; kiên quyết loại bỏ những hành vi không tốt của cán bộ y tế, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, lắp đặt thêm hệ thống camera tại khu vực khám, cấp cứu; động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những phương pháp hiệu quả khi thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Duy trì việc tổ chức các đợt công tác đến vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn để khám, phát hiện bệnh lao, cấp thuốc điều trị và tuyên truyền phòng, chống bệnh lao tại cộng đồng; phấn đấu mỗi năm khám được từ 5.000 -7.000 người, phát hiện và đưa về điều trị khỏi cho từ 1.000-1.500 bệnh nhân.

Bệnh Viện Nhi Trung Ương

11/06/2019

92 lượt xem

1. Thông tin hành chính

Tên: Khoa Mắt

Địa chỉ: 18/879 đương La Thành, phương Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 62738 669

Email: k.mat@nch.org.vn

2. Cơ cấu tổ chức

– Từ năm 2004 chuyên khoa Mắt là một đơn vị trong Liên khoa Tai mũi họng- Mắt- Răng hàm mặt, trong suốt quá trình là một đơn vị trong Liên khoa thì chuyên môn hoạt động độc lập trong việc khám và chữa bệnh chuyên khoa Mắt trẻ em. Khoa Mắt được thành lập theo Quyết định số: 2156/QĐ-BVNTW, ngày 06/10/2016 của Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương. Qua hơn hai năm là một khoa hoạt động độc lập hoàn toàn với nhân lực Bác sĩ và điều dưỡng ít ( 04 Bác sĩ và 03 điều dưỡng) để giải quyết các công việc khám, chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu Khoa học, hợp tác quốc tế…của một chuyên ngành đặc thù là chuyên ngành Mắt trẻ em.

– Hiện tại cơ cấu của khoa bao gồm 01 Trưởng khoa, 03 Bác sĩ (01 BS hợp đồng ) và 03 Điều dưỡng chuyên khoa Mắt

– Cơ sở vật chất: có một phòng khám ( PK 20) vừa là phòng khám bệnh thông thường vừa làm thủ thuật Ngoại trú, một phòng khám Khúc xạ chuyên khám khúc xạ, tư vấn cấp kính. Khoa điều trị nội trú: chung sàn tầng 5 tòa nhà B với khoa TMH, Khoa RHM.

– Khoa Mắt là một tổ công đoàn trong Khối công đoàn lâm sàng 5, Trưởng khoa Mắt kiêm Chủ tịch công đoàn Khối, Khoa có 02 Đảng viên Đảng CSVN, hai quần chúng đã học xong lớp tìm hiểu về Đảng ngoài ra còn lại là Đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn.

3. Chức năng, nhiệm vụ

– Khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt thông thường ở trẻ em – Khám tư vấn cấp kính các bệnh nhân có tật khúc xạ ở trẻ em – Điều trị nội trú các bệnh Nội khoa ở Mắt trẻ em – Phẫu thuật, thủ thuật các bệnh Mắt trẻ em – Tuyên truyền vận động, tư vấn điều trị và chăm sóc các bệnh về Mắt ở trẻ em – Tham gia chỉ đạo tuyến và đào tạo cho tuyến dưới các lĩnh vực có thế mạnh – Nghiên cứu khoa học: các đề tài cơ sở – Hợp tác quốc tế

4. Một số thành tích

4.1 . Tập thể + Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017, 2018

4.2 . Cá nhân + Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018 + 100% viên chức trong khoa hoàn thành nhiệm vụ + 01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2017,2018) + 01 Đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu (2014) và đang tiến hành 03 đề tài cấp cơ sở

Bệnh Viện Nội Tiết Trung Ương

KHÁM NGOÀI GIỜ

Nhằm mục đích phục vụ cho người bệnh trong thời gian ngoài giờ làm việc và trong trường hợp khẩn cấp, đội ngũ nhân viên y tế và chăm sóc người bệnh của Bệnh viện Nội tiết Trung ương luôn thường trực tại phòng khám 24/7 để sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 -6……………6.00 am – 5.00 pm

Thứ 7, chủ nhật….7.30 am – 12.00 am

Ngoài giờ…………..6.00 am – 7.30 am

KHÁM THEO YÊU CẦU

Bệnh viện Nội tiết Trung ương hiện đang triển khai dịch vụ Khám bệnh theo yêu cầu nhằm giúp người dân có thêm lựa chọn trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bản thân.

KHÁM CHỌN BÁC SỸ

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về việc khám, chữa bệnh của nhân dân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã cung cấp dịch vụ đăng ký khám bệnh với bác sỹ theo yêu cầu. Người bệnh có thể dễ dàng lựa chọn bác sỹ để được thăm khám và tư vấn theo nguyện vọng.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Bệnh viện Nội tiết Trung ương là nơi hội tụ đội ngũ giáo sư, bác sỹ chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực Nội tiết và rối loạn chuyển hóa đồng thời là là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước về lĩnh vực này. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, phục vụ khám chữa bệnh cho hàng chục triệu lượt người bệnh, hiện nay Bệnh viện Nội tiết Trung ương ngày càng trở thành điểm đến tin cậy của người bệnh trong nước và quốc tế.

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Địa chỉ IP: 54.221.199.147

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Chịu trách nhiệm chính:Thầy thuốc nhân dân chúng tôi Trần Ngọc Lương – Giám đốc bệnh việnĐịa chỉ: Trụ sở: Đường Nguyễn Bồ (Ngõ 215 Ngọc Hồi) – Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà NộiCơ sở: Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng – Đống Đa – Hà Nội Tel: 024.6288.5158

Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên

I. Giới thiệu về Khoa

Quá trình xây dựng và phát triển: Khoa Da liễu – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên được thành lập 01/8/1980 nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh về Da liễu của nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi lân cận (Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn,…). Khi thành lập với só giường bệnh theo kế họach được giao là 10 giường cùng với biên chế chỉ có 2 bác sĩ và 2 – 3 y tá (điều dưỡng) biên chế và do Bác sĩ Nguyễn Dụy Hưng lúc đó là giảng viên của Bộ môn Da liễu – Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên kiêm nhiệm Trưởng khoa. Mặc dù vậy, cùng với việc triển khai các hoạt động khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú, tập thể khoa đã xác định quyết tâm xây dựng khoa và định hướng chiến lược lâu dài việc phát triển khoa với quy mô lớn hơn và có nhiều mũi nhọn chuyên sâu, vừa đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo cán bộ da liễu cho các tỉnh miền núi phía Bắc, vừa phục vụ và thoả mãn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ về Da liễu nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh bạn lân cận.

Với tinh thần đó, cùng với việc khám chữa bệnh da liễu vừa ngoại trú vừa nội trú, các cán bộ từ bác sĩ đến y tá đã thay nhau đi bổ túc cập nhật, đào tạo liên tục tại các cơ sở Da liễu đầu ngành để về triển khai những ứng dụng những tiến bộ khoa học ký thuật mới của chuyên ngành nhằm phục vụ tại Khoa. Chính vì vậy mà chỉ 2 – 3 năm sau ngày thành thành lập (1983 – 1984), Lãnh đạo bệnh viện đã cho phép Khoa được triển khai thành lập một LABO xét nghiệm chẩn đoán các bệnh Da và Hoa liễu ngay tại khoa và các nhân viên thực hiện cũng chính là đội ngũ các bác sĩ, y tá của khoa trực tiếp kiêm nhiệm. Sự ra đời và hoạt động của phòng xét nghiệm này đã nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị các bệnh da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục một cách vô cùng hiệu quả, qua đó đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong khu vực – các tỉnh phía Bắc Hà Nội về chuyên ngành Da liễu (lúc bấy giờ còn rất yếu về chất lượng và thiếu về số lượng).

Trong suốt chặng đường phát triển từ khi thành lập cho đến nay, trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo khoa cũng như các bác sĩ, y tá, vệ sinh viên, cùng kết hợp chặt chẽ với các bác sĩ – thày cô giáo của Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã không ngừng sáng tạo, vượt khó, đổi mới, say mê với nghề nghiệp mà mỗi thành viên tuỳ thuộc vị trí công tác của mình đã cống hiến, đóng góp vào sự phát triển chung về mọi mặt: phục vụ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và thương hiệu (danh tiếng) của Khoa trong những năm gần đây. Hiện nay về quy mô khám chữa bệnh khoa được giao chỉ tiêu kế hoạch 25 giường bệnh (dự kiến trong vài năm tới sẽ là 30); số khám bệnh ngoại trú trên 10.000 lượt bệnh nhân/năm; số lượt bệnh nhân thực tế năm tại khoa là trên 1000 lượt/năm; số lượt bệnh nhân được tư vấn chăm sóc thẩm mĩ da và được can thiệp làm phục hồi, nâng cao chất lượng sức khoẻ da cũng tới hàng nghìn lượt bệnh nhân mỗi năm.

LÃNH ĐẠO KHOA ĐƯƠNG NHIỆM

Số ĐT liên lệ Khoa Da liễu: 02803852341; 02803903107. Nhiệm vụ chuyên môn được giao:

– Tổ chức khám chữa bệnh nội- ngoại trú và phục vụ bệnh nhân da liễu tại phòng khám và trong khoa điều trị.

– Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ trong chẩn đoán và điều trị bệnh da liễu nhằm không ngừng phát triển chuyên môn kỹ thuật tại khoa.

– Tham gia đào tạo và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên ngành da liễu.

– Thực hiện công tác kết hợp Viện – Trường nói chung và Khoa – Bộ môn nói riêng (đào tạo, nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ…).

II. Khả năng và Năng lực chuyên môn:

Khoa Da liễu hiện nay đang tiếp nhận khám và điều trị có hiệu quả các bệnh ngoài da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục theo những phác đồ tiên tiến và cập nhật, nhất là các bệnh da liễu nặng và khó chữa như: dị ứng thuốc thể nặng, bệnh luput đỏ hệ thống, xơ cứng bì, viêm bì cơ, viêm mạch hoại tử, vẩy nến, các BLTQĐTD, và nhiều bệnh da khó chữa khác… nếu như trước đây đa số bệnh nhân xin chuyển tuyến trên (Hà Nội) thì nay hầu hết đều có nguyện vọng được điều trị tại Khoa Da liễu BVĐKTW TN.

Khoa đã và đang triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh da như: phẫu thuật LASER CO2 cắt bỏ các bớt, các vết xăm, vết tàn nhang, rám má, hạt cơm, các u nhú, u tuyến bã, tuyến mồ hôi, sùi mào gà, u mềm lây, viêm cổ tử cung lộ tuyến,…; áp dụng điều trị LASER ngoại mạch (He) vào điều trị nhiều bệnh da khác như: các bệnh viêm da, eczema cấp và mạn tính, vẩy nến, á sừng, tổ đỉa, zona, herpes, thuỷ đậu… Các kỹ thuật trên đang ngày càng góp phần đáng kể vào sự nghiệp nâng cao chất lượng chung về chăm sóc sức khoẻ nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng và lựa chọn sử dụng những dịch vụ này tại Khoa Da liễu trong những năm gần đây.

Khoa Da liễu còn là trung tâm – nơi có các thày thuốc nhiều kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu, có khả năng tư vấn về các vấn đề chăm sóc, điều trị và phục hồi thẩm mĩ da liễu cũng như giáo dục sức khoẻ phòng chống các bệnh da, bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các đối tượng khác nhau tại địa phương và các tỉnh bạn.

Khoa vừa là nơi thực hành của nhiều đối tượng đào tạo bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng, cử nhân điều dưỡng với các hệ đại học và sau đại học, đồng thời cũng là đơn vị chuyên sâu về khả năng nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CSSK và dự phòng về chuyên ngành Da liễu.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA KHOA

Bệnh nhân trước khi điều trị nám da

Bạn đang xem bài viết Bệnh Viện 74 Trung Ương trên website Brandsquatet.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!