Xem Nhiều 2/2023 #️ Cơ Cấu Bệnh Tật Của Bệnh Nhân Tại Phòng Khám Đa Khoa Yên Hòa # Top 3 Trend | Brandsquatet.com

Xem Nhiều 2/2023 # Cơ Cấu Bệnh Tật Của Bệnh Nhân Tại Phòng Khám Đa Khoa Yên Hòa # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cơ Cấu Bệnh Tật Của Bệnh Nhân Tại Phòng Khám Đa Khoa Yên Hòa mới nhất trên website Brandsquatet.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Luận văn Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014.Sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ đã làm thay đổi cơ cấu bệnh tật trên thế giới. Cơ cấu bệnh tật của một địa phương, quốc gia phản ánh tình trạng sức khỏe của cộng đồng đó. Cơ cấu bệnh tật phụ thuộc vào các đặc thù riêng chủng tộc, địa lý, văn hóa, phong tục – tập quán, sự phát triển của kinh tế – xã hội, các chính sách y tế,… của từng khu vực. Do đó cơ cấu bệnh tật của mỗi quốc gia, địa phương, cơ sở y tế có sự khác nhau. Việc thu thập thông tin về cơ cấu bệnh tật tại một khu vực tại một thời điểm cũng như việc theo dõi sự thay đổi cơ cấu bệnh tật của từng vùng, qua từng thời kì là quan trọng, tạo cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách phát triển, các nghiên cứu, giải pháp can thiệp nhằm xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân đặc biệt là công tác khám chữa bệnh ban đầu. Thông qua đó từng bước nâng cao sức khỏe của mỗi người dân cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chương 1 – Tổng quan tài liệu 3 1.1. Khái niệm về sức khỏe, bệnh tật và cơ cấu bệnh tật 3 1.2. Phân loại bệnh tật 3 1.2.1. Phân loại bệnh tật theo xu hướng bệnh tật 3 1.2.2. Phân loại bệnh tật theo tỉ lệ mắc 4 1.2.3. Phân loại bệnh tật theo chuyên khoa sâu 4 1.2.4. Phân loại bệnh tật theo ICD 10 4 1.2.5. Phân loại bệnh tật theo ICPC – 2 5 1.3. Nghiên cứu cơ cấu bệnh tật 7 1.3.1. Mục đích 7 1.3.2. Phương pháp nghiên cứu cơ cấu bệnh tật tại cộng đồng 7 1.4. Tình hình phát triển cơ cấu bệnh tật trên thế giới và tại Việt Nam 8 1.4.1. Cơ cấu bệnh tật trên thế giới 8 1.4.2. Cơ cấu bệnh tật tại Việt Nam 11 1.5. Hoạt động khám chữa bệnh 12 1.5.1. Hoạt động khám bệnh 12 1.5.2. Hoạt động điều trị 13 1.6. Phòng khám đa khoa khu vực trong hệ thống y tế Việt Nam 14 1.7. Một số xét nghiệm cận lâm sàng được sử dụng trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh 15 1.7.1. Nồng độ cholesterol máu 15 1.7.2. Nồng độ triglycerid máu 15 1.7.3. Nồng độ glucose máu lúc đói 16 1.8. Một số bệnh mạn tính 16 1.8.1. Bệnh tăng huyết áp 16 1.8.2. Bệnh đái tháo đường 16 1.8.3. Rối loạn chuyển hóa lipid 17 Chương 2 – Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 18 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 18 2.2. Đối tượng nghiên cứu 19 2.3. Phương pháp nghiên cứu 19 2.4. Biến số nghiên cứu 19 2.5. Xử lý và phân tích số liệu 20 2.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 20 2.7. Hạn chế của nghiên cứu 20 Chương 3 – Kết quả nghiên cứu 21 3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 21 3.2. Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa tháng 9 năm 2014 23 Chương 4 – Bàn luận 31 4.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa 31 4.1.1. Số lượng bệnh/ chứng bệnh của bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa …. 32 4.1.2. Cơ cấu bệnh tật chia theo ba nhóm bệnh 33 4.1.3. Cơ cấu bệnh/ chứng bệnh theo ICPC – 2 34 4.1.4. Hạn chế của nghiên cứu 39 KẾT LUẬN 40 KHUYẾN NGHỊ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bảo hiểm y tế Bộ y tế International Classification of Disease Phân loại bệnh tật quốc tế lần thứ 10 International Classification of Primary Care Phân loại bệnh tật sử dụng cho chăm sóc sức khỏe ban đầu High dencity lipoprotein – cholesterol Lipoprotein tỷ trọng cao gắn với cholesterol Khám chữa bệnh Low dencity lipoprotein – cholesterol Lipoprotein tỷ trọng thấp với cholesterol Người cao tuổi Phòng khám đa khoa Trạm y tế World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới World Organization of National College and Academies of General Practice/Family Medicine Hội Bác sĩ gia đình Thế giới Bảng 2.1. Các biến số nghiên cứu 19 Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa theo nhóm tuổi 21 Bảng 3.2. Tỷ lệ khám bệnh BHYT theo nhóm tuổi 22 Bảng 3.3. Phân bố bệnh/ chứng bệnh theo ICPC – 2 24 Bảng 3.4. Phân bố bệnh/ chứng bệnh ở nhóm tuổi trẻ em theo ICPC – 2 25 Bảng 3.5. Phân bố bệnh/ chứng bệnh ở nhóm tuổi lao động theo ICPC – 2 .. 26 Bảng 3.6. Phân bố bệnh/ chứng bệnh ở nhóm người cao tuổi theo ICPC – 2 27 Bảng 3.7. Phân bố một số bệnh thường gặp của bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa 28 Bảng 3.8. Phân bố một số bệnh thường gặp theo giới tính 30 Bảng 3.9. Tình hình mắc các bệnh chuyển hóa ở bệnh nhân tăng huyết áp (n=96) 30 DANH MỤC BIỂU ĐỒ * Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa theo giới 22 Biểu đồ 3.2. Số lượng bệnh/ chứng bệnh của bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa .. 23 Biểu đồ 3.3. Phân bố cơ cấu bệnh tật theo 3 nhóm bệnh 23 Biểu đồ 3.4. Phân bố một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi trẻ em 29

Cơ Cấu Bệnh Tật Của Bệnh Nhân Tại Phòng Khám Đa Khoa Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Năm 2014

Luận văn Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014. Sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ đã làm thay đổi cơ cấu bệnh tật trên thế giới. Cơ cấu bệnh tật của một địa phương, quốc gia phản ánh tình trạng sức khỏe của cộng đồng đó. Cơ cấu bệnh tật phụ thuộc vào các đặc thù riêng chủng tộc, địa lý, văn hóa, phong tục – tập quán, sự phát triển của kinh tế – xã hội, các chính sách y tế,… của từng khu vực. Do đó cơ cấu bệnh tật của mỗi quốc gia, địa phương, cơ sở y tế có sự khác nhau. Việc thu thập thông tin về cơ cấu bệnh tật tại một khu vực tại một thời điểm cũng như việc theo dõi sự thay đổi cơ cấu bệnh tật của từng vùng, qua từng thời kì là quan trọng, tạo cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách phát triển, các nghiên cứu, giải pháp can thiệp nhằm xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân đặc biệt là công tác khám chữa bệnh ban đầu. Thông qua đó từng bước nâng cao sức khỏe của mỗi người dân cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tuyến y tế cơ sở là nơi đầu tiên tiếp xúc và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Việc phát triển y tế cơ sở phù hợp với cơ cấu bệnh tật từng khu vực là điều quan trọng góp phần mang đến cho người dân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt với giá thành tối thiểu nhất. Phòng khám đa khoa khu vực tuyến quận/ huyện thuộc tuyến y tế cơ sở và cũng là một trong những mục tiêu cần quan tâm, đầu tư và phát triển.

Phòng khám đa khoa (PKĐK) Yên Hòa là một phòng khám đa khoa khu vực, đi vào hoạt động 6 năm nay, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) mới được triển khai 3 năm nay, với 40 nhân viên y tế, được trang bị một số thiết bị phục vụ khám chữa bệnh chủ yếu cho các đối tượng BHYT trên địa bàn quận. Tuy nhiên, phòng khám chưa hoạt động hết công suất, chưa thu hút nhiều người dân đến khám chữa bệnh. Trong khi đó chưa có nhiều nghiên cứu về cơ cấu bệnh tật của người dân đến khám tại phòng khám để tạo cơ sở phát triển, đầu tư nguồn lực có hiệu quả. Nhằm tăng cường công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: ” Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014 ” với mục tiêu:

Mô tả cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014

4.1.4.Hạn chế của nghiêncứu39

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

International Classification of Disease Phân loại bệnh tật quốc tế lần thứ 10 International Classification of Primary Care Phân loại bệnh tật sử dụng cho chăm sóc sức khỏe ban đầu

High dencity lipoprotein – cholesterol Lipoprotein tỷ trọng cao gắn với cholesterol Khám chữa bệnh

Low dencity lipoprotein – cholesterol Lipoprotein tỷ trọng thấp với cholesterol Người cao tuổi Phòng khám đa khoa Trạm y tế

World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới

World Organization of National College and Academies of General Practice/Family Medicine Hội Bác sĩ gia đình Thế giới

Bảng 3.1.Phân bố bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa theonhóm tuổi21

Bảng 3.7. Phân bố một số bệnh thường gặp của bệnh nhân tại PKĐK Yên

Bảng 3.9. Tình hình mắc các bệnh chuyển hóa ở bệnh nhân tăng huyết áp

Biểu đồ 3.2. Số lượng bệnh/ chứng bệnh của bệnh nhân tại PKĐK Yên Hòa .. 23

Thuộc loại:

Tài Liệu Nội Khoa ” Tài liệu nâng cao

Loại tài liệu:

Portable Document Format (.pdf)

Gửi bởi:

Guest

Kích cỡ:

*******

Mức phí:

50.000 vnd

Lần tải:

*******

Mã tài liệu:

TLD26627

Ngày gửi:

11-04-2017

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

THÔNG BÁO: từ tháng 04/2018 vì một số lý do bất khả kháng hệ thống nạp điểm bằng thẻ cào của chúng tôi sẽ buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này quý khách nạp điểm vào hệ thống thực hiện bằng cách chuyển Khoản qua tài khoản Ngân hàng hoặc ví điện tử MOMO. HỖ TRỢ 0915.558.890

Thông tin tài khoản Ngân hàng của Chúng tôi:

Tên tài khoản: BÙI QUANG THỤ : Số tài khoản: 0451000273276

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công-Hà Nội

Chuyển tiền qua ví điện tử MOMO

ví điện tử MOMO bạn có thể chuyển điểm qua số điện thoại 0915558890

Cơ Cấu Bệnh Tật Và Tình Hình Sử Dụng Thuốc Tại Phòng Khám Đa Khoa Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Năm 2014

Luận văn Cơ cấu bệnh tật và tình hình sử dụng thuốc tại phòng khám Đa khoa Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014. “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước”. Đảm bảo cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác phát triển và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân [1].

Hiện nay hệ thống KCB còn chưa thích ứng kịp thời với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Cơ cấu bệnh tật ngày càng thay đổi phức tạp: bên cạnh nguy cơ một số bệnh truyền nhiễm đang quay trở lại, một số bệnh dịch mới đang diễn biến khó lường, xu hướng gia tăng liên tục các bệnh không lây nhiễm, đang trở thành thách thức lớn với tình trạng sức khỏe nhân dân và hệ thống y tế Việt Nam. Tình trạng quá tải bệnh viện ở tuyến trên với 70 – 80% các bệnh thông thường có thể giải quyết ở tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) [2]. Điều đó đặt ra thách thức cho mỗi cơ sở y tế nói riêng và ngành y tế nói chung.

Hiện nay ở một số đô thị lớn hoạt động của phòng khám công và tư nhân diễn ra rất mạnh mẽ, giúp cho người dân bước đầu tiếp cận dịch vụ y tế một cách nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại chênh lệch về tình trạng sức khoẻ, chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng giàu nghèo, vùng dân tộc ít người, nhất là trong việc tiếp cận và sử dụng thuốc của người dân. Có địa phương thừa thuốc ở tuyến tỉnh nhưng lại thiếu thuốc ở tuyến xã do cơ chế phân phối thuốc xuống cơ sở còn chưa hợp lý. Một số yếu tố khác như các đặc điểm về phong tục, tập quán, giao thông khó khăn, mạng lưới y tế còn yếu, đặc biệt thiếu cán bộ dược, trình độ quản lý còn hạn chế.. cũng ảnh hưởng đến công tác cung ứng thuốc và sử dụng thuốc an toàn hợp lý, làm giảm chất lượng dịch vụ y tế. Phòng khám đa khoa Nghĩa Tân trực thuộc Trung tâm y tế Cầu Giấy, Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động 5 năm nay. Phòng khám đã có những đóng góp quan trọng trong quản lý và chăm sóc sức khỏe của người dân tại khu vực, nhưng vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào về mô hình cũng như thực trạng khám chữa bệnh của người dân đến khám tại phòng khám để có cơ sở, phân loại, đánh giá từ đó có đầu tư nguồn lực một cách phù hợp và hiệu quả. Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài: ” Cơ cấu bệnh tật và tình hình sử dụng thuốc tại phòng khám Đa khoa Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014” với mục tiêu: 1. Mô tả cơ cấu bệnh tật của người dân khám chữa bệnh tại phòng khám Đa khoa Nghĩa Tân năm 2014. 2. Mô tả tình hình sử dụng thuốc điều trị tại phòng khám đa khoa Nghĩa Tân năm 2014

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒĐẶT VẤN ĐỀ Cơ cấu bệnh tật và tình hình sử dụng thuốc tại phòng khám Đa khoa Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội năm 2014 CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Sức khỏe và bệnh tật 3 1.1.1. Khái niệm về sức khỏe và bệnh tật 3 1.1.2. Khái niệm về mô hình bệnh tật 3 1.1.3. Các cách phân loại bệnh tật 3 1.1.4. Mô hình bệnh tật trên thế giới và tại Việt Nam 5 1.2. Tình hình tiếp cận, sử dụng thuốc trên thế giới và ở Việt Nam 6 1.2.1. Vấn đề sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế 6 1.2.2. Chương trình thuốc thiết yếu trên thế giới và ở Việt Nam 8 1.2.3. Những loại thuốc thiết yếu sử dụng tại y tế cơ sở và phòng khám đa khoa khu vực 9 1.3. Phòng khám đa khoa khu vực 10 1.3.1. Hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại Việt Nam 10 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng khám đa khoa khu vực trong hệ thống y tế cơ sở 11 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.1. Đối tượng nghiên cứu 12 2.2. Phương pháp nghiên cứu 12 2.3. Sai số nghiên cứu và kỹ thuật khống chế sai số 14 2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 14 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15 3.1. Thông tin chung về người dân đến khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Tân 15 3.2. Cơ cấu bệnh tật của người dân khám chữa bệnh 16 3.3. Tình hình sử dụng thuốc điều trị tại phòng khám đa khoa Nghĩa Tân … 23 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 25 4.1. Thông tin chung về người dân đến khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Tân 25 4.2. Cơ cấu bệnh tật của người dân khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Tân 26 4.2.1. Phân bố bệnh theo nhóm tuổi 26 4.2.2. Phân bố 10 bệnh thường gặp 27 4.2.3. Tình hình mắc bệnh/chứng bệnh của người dân 28 4.2.4. Mô hình bệnh tật theo 3 nhóm bệnh cơ bản 29 4.2.5. Tình hình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám 31 4.2.6. Tình hình xử trí tại phòng khám 31 4.3. Tình hình sử dụng thuốc điều trị tại phòng khám đa khoa Nghĩa Tân 32 4.4. Hạn chế của nghiên cứu 34 KẾT LUẬN 35 KHUYẾN NGHỊ 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế CLS : Cận lâm sàng CSSKBĐ : Chăm sóc sức khỏe ban đầu ICD : International Classification of Disease Phân loại bệnh tật quốc tế ICPC : International Classification of Primary Care Phân loại bệnh tật quốc tế cho chăm sóc sức khỏe ban đầu KCB : Khám chữa bệnh PKĐKKV : Phòng khám Đa khoa khu vực TTY : Thuốc thiết yếu WHO : World Health Organization Tổ chức y tế Thế giới

Bảng 3.1. Phân bố độ tuổi và giới của đối tượng nghiên cứu 15 Bảng 3.2. Phân bố bệnh/chứng bệnh theo nhóm tuổi 16 Bảng 3.3. Tình hình mắc bệnh/chứng bệnh của người dân 18 Bảng 3.4. Phân bố nơi làm xét nghiệm cận lâm sàng 21 Bảng 3.5. Phân bố các nhóm thuốc được sử dụng 24 Biểu đồ 1.1. Mô hình chung tổ chức y tế Việt Nam 10 Biểu đồ 3.1. Phân bố 10 bệnh/chứng bệnh thường gặp 17 Biểu đồ 3.2. Phân bố số bệnh/chứng bệnh mắc theo giới 18 Biểu đồ 3.3. Tình hình mắc bệnh theo 3 nhóm cơ bản 19 Biểu đồ 3.4. Phân bố bệnh thường gặp trong nhóm không lây nhiễm 19 Biểu đồ 3.5. Phân bố số lượng cận lâm sàng đã được chỉ định 20 Biểu đồ 3.6. Phân bố các cận lâm sàng được chỉ định làm 21 Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ các phương pháp xử trí 22 Biểu đồ 3.8. Các bệnh lí chính chuyển tuyến 22 Biểu đồ 3.9. Phân bố số lượng thuốc được kê trong 1 đơn thuốc 23

Phòng Khám Nhi, Cơ Cấu Tổ Chức

I.Giới thiệu chung– Cùng với sự phát triển của bệnh viện, trong những năm tháng qua phòng khám nhi- BV Đa khoa Xanh Pôn đã không ngừng phát triển toàn diện về cơ cấu tổ chức năng lực chuyên môn cũng như cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân

– Cùng với sự phát triển của bệnh viện, trong những năm tháng qua phòng khám nhi- BV Đa khoa Xanh Pôn đã không ngừng phát triển toàn diện về cơ cấu tổ chức năng lực chuyên môn cũng như cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân

II.Chức năng nhiệm vụ– Phòng khám nhi – BV Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận khám và điều trị ngoại trú cho tất cả các trẻ em dưới 15 tuổi tự đến và từ các bệnh viện tuyến dưới tuyến trên gửi đến. Bệnh nhân có hoặc không có bảo hiểm y tế.

– Phòng khám nhi – BV Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận khám và điều trị ngoại trú cho tất cả các trẻ em dưới 15 tuổi tự đến và từ các bệnh viện tuyến dưới tuyến trên gửi đến. Bệnh nhân có hoặc không có bảo hiểm y tế.

– Phòng khám nhi là nơi phân loại bệnh, thăm khám và điều hoà phân bổ  bệnh nhân vào điều trị nội trú.

– Ngoài ra phòng khám nhi còn có phòng đo điện não đồ.

– Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và các biện pháp phòng chống bệnh tật cho các bà mẹ.

– Phòng khám nhi cũng là nơi để các sinh viên, học sinh của các trường Đại học Cao đẳng đến thực tập.

III.Nhân sự– Phòng khám hiện có:

• 6 bác sĩ (trong đó có 1 BS chuyên khoa 2, 4 BS chuyên khoa 1)

Phụ trách khoa ( BS chuyên khoa 1): Nguyễn Thị Nga

• 11 điều dưỡng (ĐD trưởng): Cử nhân Doãn Hồng Khanh

• 1 hộ lý

IV. Hoạt động chuyên môn– Hiện tại PK nhi có đơn nguyên cấp cứu gồm: Phòng cấp cứu và phòng lưu bệnh nhân.

– Phòng khám hiện có:• 6 bác sĩ (trong đó có 1 BS chuyên khoa 2, 4 BS chuyên khoa 1)Phụ trách khoa ( BS chuyên khoa 1): Nguyễn Thị Nga• 11 điều dưỡng (ĐD trưởng): Cử nhân Doãn Hồng Khanh• 1 hộ lý- Hiện tại PK nhi có đơn nguyên cấp cứu gồm: Phòng cấp cứu và phòng lưu bệnh nhân.

Bạn đang xem bài viết Cơ Cấu Bệnh Tật Của Bệnh Nhân Tại Phòng Khám Đa Khoa Yên Hòa trên website Brandsquatet.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!