Xem Nhiều 8/2022 ❤️️ Dự Báo Thời Tiết Gò Dầu Tây Ninh Hôm Nay Mới Nhất ❣️ Top Trend | Brandsquatet.com

Xem Nhiều 8/2022 # Dự Báo Thời Tiết Gò Dầu Tây Ninh Hôm Nay Mới Nhất # Top Trend

Xem 19,008

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết Gò Dầu Tây Ninh Hôm Nay mới nhất ngày 18/08/2022 trên website Brandsquatet.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết Gò Dầu Tây Ninh Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 19,008 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C 84% 7.776 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 31°C 60% 14.976 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 34°C 51% 17.1 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 66% 13.32 km/giờ
12:00 - 19/08 Ít mưa 28°C 79% 8.82 km/giờ
15:00 - 19/08 Ít mưa 27°C 83% 6.84 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 6.624 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 92% 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 14.976 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 17.1 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 13.32 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 8.82 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.624 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.488 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh ngày mai

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 2.12 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 2.04 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 88% 1.79 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 3.67 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 63% 5.62 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 29°C / 34°C 74% 2.77 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.28 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.81 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.01 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.14 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.78 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 2.11 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.1 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 60% 2.3 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 1.57 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 1.75 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 2.64 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 2.86 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 2.56 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 90% 2.62 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.31 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 2.83 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 4.31 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.65 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Quận 1 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức

Thời tiết Đồng Nai

Dự báo thời tiết Ðồng Nai hôm nay

Cập nhật lúc 01:50 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 24°C 91% 3.672 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 29°C 66% 12.96 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 64% 14.292 km/giờ
09:00 - 19/08 Ít mưa 28°C 81% 7.164 km/giờ
12:00 - 19/08 Ít mưa 24°C 92% 6.012 km/giờ
15:00 - 19/08 Ít mưa 24°C 98% 6.372 km/giờ
18:00 - 19/08 Ít mưa 23°C 98% 1.908 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C 96% 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 12.96 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 14.292 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 6.372 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.908 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai ngày mai

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 0.8 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.22 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 0.06 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 74% 3.24 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 35°C 71% 4.19 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 28°C / 33°C 80% 2.91 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 2.19 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.06 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.94 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.75 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.56 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 3.08 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 77% 2.65 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.25 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.16 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.32 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 60% 1.85 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.75 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 31°C 78% 1.88 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.03 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.88 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.66 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 3.04 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 81% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 78% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.51 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.91 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 1.52 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 92% 2.41 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 93% 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Biên Hòa Huyện Cẩm Mỹ Huyện Định Quán Huyện Long Thành Huyện Nhơn Trạch Huyện Tân Phú Huyện Thống Nhất Huyện Trảng Bom Huyện Vĩnh Cửu Huyện Xuân Lộc Long Khánh

Thời tiết Vũng Tàu

Dự báo thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay

Cập nhật lúc 01:50 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 25°C 88% 7.884 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 30°C 64% 13.896 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 33°C 54% 15.696 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 79% 9.72 km/giờ
12:00 - 19/08 Ít mưa 26°C 86% 8.748 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 89% 5.328 km/giờ
18:00 - 19/08 Ít mưa 25°C 90% 4.32 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C 92% 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 13.896 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 15.696 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu ngày mai

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 1.2 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 1.3 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.23 km/giờ
10:00 - 20/08 Nhiều mây 29°C / 33°C 71% 4.09 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 74% 4.58 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 82% 2.81 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 86% 1.53 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.75 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.83 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 3.53 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.01 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.01 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.32 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.25 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 3 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 3.16 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.96 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.2 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 3.11 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.17 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.33 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.89 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 2.1 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.99 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 3.99 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 3.14 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.15 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 3.15 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 2.9 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.45 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 5.39 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.13 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa Huyện Châu Đức Huyện Côn Đảo Huyện Đất Đỏ Huyện Long Điền Huyện Xuyên Mộc Thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

Thời tiết Bình Dương

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay

Cập nhật lúc 01:50 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 26°C 88% 6.84 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 30°C 67% 12.132 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C 57% 14.58 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 70% 8.604 km/giờ
12:00 - 19/08 Ít mưa 27°C 81% 2.34 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 84% 1.872 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 4.896 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 92% 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 14.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 8.604 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.336 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương ngày mai

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 1.18 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.07 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 88% 1.65 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 68% 4.43 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 67% 5.48 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 29°C / 33°C 77% 1.51 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.14 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.47 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.02 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 2.73 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 2.62 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 1.49 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 1.81 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 58% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 63% 1.69 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 1.27 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 25°C / 30°C 78% 1.21 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 1.82 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 1.62 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 88% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 94% 2.42 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 91% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 94% 3.6 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 92% 2.32 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Dĩ An Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Huyện Phú Giáo Thị xã Bến Cát Thị xã Tân Uyên Thủ Dầu Một Thuận An

Thời tiết Bình Phước

Dự báo thời tiết Bình Phước hôm nay

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 2.412 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 29°C 73% 6.3 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 84% 7.452 km/giờ
09:00 - 19/08 Ít mưa 26°C 93% 4.68 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C 94% 5.94 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C 97% 3.852 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C 98% 4.752 km/giờ
21:00 - 19/08 Ít mưa 22°C 99% 2.304 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.412 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.304 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước ngày mai

Cập nhật lúc 23:36 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Ít mây 23°C / 24°C 97% 1.21 km/giờ
04:00 - 19/08 Mưa vừa 22°C / 23°C 98% 0.52 km/giờ
07:00 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 0.81 km/giờ
10:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 71% 1.65 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa vừa 28°C / 33°C 85% 1.75 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 95% 1.02 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.47 km/giờ
22:00 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:36 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 86% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 82% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 87% 1.45 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 23°C / 29°C 86% 1.58 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 87% 1.27 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 23°C / 29°C 88% 1.51 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 81% 1.87 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 75% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 76% 1.6 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 78% 0.82 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 61% 1.35 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 64% 1.41 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 70% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 75% 1.17 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 61% 1.3 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 58% 1.54 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 76% 0.9 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 84% 1.14 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 68% 1.37 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 72% 1.44 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 64% 1.48 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 76% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 83% 1.76 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 93% 2.41 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 68% 0.89 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 78% 1.6 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 87% 2.53 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 94% 2.73 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 93% 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.18 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Xoài Huyện Bù Đăng Huyện Bù Đốp Huyện Bù Gia Mập Huyện Chơn Thành Huyện Đồng Phú Huyện Hớn Quản Huyện Lộc Ninh Huyện Phú Riềng Thị xã Bình Long Thị xã Phước Long

Thời tiết Tây Ninh

Dự báo thời tiết Tây Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 26°C 84% 9.072 km/giờ
03:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 64% 11.52 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C 54% 11.844 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 62% 9.648 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 77% 3.096 km/giờ
15:00 - 19/08 Ít mưa 27°C 81% 3.06 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 86% 5.58 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 88% 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 11.52 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 11.844 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 9.648 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 8.172 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 1.93 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 2.31 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 1.54 km/giờ
10:00 - 20/08 Nhiều mây 30°C / 35°C 67% 3.68 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 37°C 61% 3.92 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 35°C 70% 2.43 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 28°C / 31°C 78% 1.8 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 82% 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.03 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.44 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 1.85 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.49 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 2 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 1.13 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 1.33 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 1.69 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 1.82 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 1.76 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 55% 1.32 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 59% 1.5 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 0.83 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 1.01 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 61% 1.32 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.46 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 62% 1.46 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 1.33 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 83% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.34 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 82% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 24°C / 27°C 92% 3.02 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 2.63 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu Huyện Châu Thành Huyện Dương Minh Châu Huyện Gò Dầu Huyện Tân Biên Huyện Tân Châu Thành Phố Tây Ninh Thị xã Hòa Thành Thị xã Trảng Bàng

Thời tiết Cần Thơ

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 86% 10.836 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 32°C 61% 20.844 km/giờ
06:00 - 19/08 Ít mưa 32°C 61% 21.924 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 63% 22.824 km/giờ
12:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 78% 17.208 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 83% 15.696 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 13.536 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 10.728 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.836 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 20.844 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 21.924 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 22.824 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 17.208 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 15.696 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 13.536 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 10.728 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 01:50 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 3.39 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 2.64 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 3.35 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 68% 6.1 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 60% 6.66 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 65% 6.55 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 78% 4.84 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 81% 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 6.1 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 6.55 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:50 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.88 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.79 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.58 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.31 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.81 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 3.71 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.35 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 1.78 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 53% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.17 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.11 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 75% 3.6 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.23 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.95 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 2.26 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 63% 4.14 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 80% 4.46 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.69 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 75% 3.84 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 1.83 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 78% 2.65 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 84% 3.92 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 87% 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Long An

Dự báo thời tiết Long An hôm nay

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 26°C 86% 8.424 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 31°C 61% 16.056 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 52% 16.344 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 75% 13.356 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 81% 16.452 km/giờ
15:00 - 19/08 Ít mưa 26°C 87% 11.34 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 8.748 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 92% 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.424 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 16.056 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 16.344 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 13.356 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 16.452 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.884 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An ngày mai

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.97 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 2.14 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 1.94 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 4.7 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 29°C / 35°C 74% 3.71 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 77% 4.55 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 4.24 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.42 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.34 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.66 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.16 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.63 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.49 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 2.52 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 56% 1.99 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.08 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.52 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.18 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.82 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.06 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 3.22 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 26°C / 31°C 75% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 1.46 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 1.55 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.56 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 3 km/giờ
 • Thời tiết Long An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức Huyện Cần Đước Huyện Cần Giuộc Huyện Châu Thành Huyện Đức Hòa Huyện Đức Huệ Huyện Mộc Hóa Huyện Tân Hưng Huyện Tân Thạnh Huyện Tân Trụ Huyện Thạnh Hóa Huyện Thủ Thừa Huyện Vĩnh Hưng Tân An Thị xã Kiến Tường

Thời tiết Tiền Giang

Dự báo thời tiết Tiền Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:50 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 87% 8.532 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 31°C 61% 15.048 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 60% 14.184 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 73% 14.184 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 82% 15.516 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 86% 11.772 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 10.044 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 15.048 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 14.184 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 14.184 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 15.516 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 11.772 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 10.044 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 7.668 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang ngày mai

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.85 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 1.82 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 92% 1.67 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 68% 4.13 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 35°C 74% 3.71 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 74% 4.2 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 3.42 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 87% 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.29 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.27 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.05 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.23 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.73 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.43 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.74 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 1.75 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 59% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.98 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.39 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.47 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.68 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 4.24 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.24 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 3.65 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.31 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.16 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 1.6 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 2.44 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 3.21 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.78 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 86% 3.72 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 87% 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè Huyện Cai Lậy Huyện Châu Thành Huyện Chợ Gạo Huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công Tây Huyện Tân Phú Đông Huyện Tân Phước Mỹ Tho Thị xã Cai Lậy Thị xã Gò Công

Thời tiết Bến Tre

Dự báo thời tiết Bến Tre hôm nay

Cập nhật lúc 01:52 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 86% 7.632 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 32°C 57% 14.328 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 62% 15.552 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 67% 13.464 km/giờ
12:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 77% 11.736 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 83% 9.108 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 95% 6.48 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 6.408 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.632 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 14.328 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 15.552 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 13.464 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.108 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.408 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre ngày mai

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.91 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.81 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 92% 1.71 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 70% 3.63 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 29°C / 35°C 75% 3.46 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 73% 3.94 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 81% 3.31 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 86% 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.27 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.55 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.3 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.44 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.93 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.75 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.61 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.61 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.81 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.68 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.32 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.67 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.65 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 3.25 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 2.77 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.85 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 4.68 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.68 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.08 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.64 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.52 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 2.59 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 3.41 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 2.95 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.49 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 86% 4.08 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 86% 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri Huyện Bình Đại Huyện Châu Thành Huyện Chợ Lách Huyện Giồng Trôm Huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Nam Huyện Thạnh Phú Thành Phố Bến Tre

Thời tiết Vĩnh Long

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 26°C 85% 10.116 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 32°C 60% 19.98 km/giờ
06:00 - 19/08 Ít mưa 32°C 61% 19.8 km/giờ
09:00 - 19/08 Ít mưa 30°C 68% 19.044 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 79% 18.108 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 83% 15.12 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 86% 13.68 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 10.116 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 19.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 19.8 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 19.044 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 18.108 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 15.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 13.68 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.928 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long ngày mai

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 2.91 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 2.48 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.86 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 63% 6.1 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 34°C 70% 5.12 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 69% 6.27 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 79% 5.01 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 81% 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 6.1 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 6.27 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.43 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.37 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 4.25 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 4.25 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.87 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 3.33 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 3.38 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.13 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 2.75 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 1.78 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 54% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 2.21 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.78 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.18 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.18 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.78 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 3.76 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 79% 3.93 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 3.44 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 4.13 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.15 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 62% 1.46 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 2.49 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 79% 2.71 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 84% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân Huyện Long Hồ Huyện Mang Thít Huyện Tam Bình Huyện Trà Ôn Huyện Vũng Liêm Thành Phố Vĩnh Long Thị xã Bình Minh

Thời tiết Trà Vinh

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 26°C 87% 9.252 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 32°C 59% 17.028 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 60% 18.504 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 62% 17.496 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 75% 13.536 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 82% 12.816 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 10.98 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 9.252 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 17.028 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 18.504 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 17.496 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 13.536 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 12.816 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.98 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 9.864 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh ngày mai

Cập nhật lúc 01:52 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 2.55 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 2.28 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 89% 2.56 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 4.79 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 68% 4.85 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 63% 5.23 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 74% 4.35 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 83% 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:52 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 5.22 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.91 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.88 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.41 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.41 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 4.23 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 4.21 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 64% 1.92 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 60% 3.15 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 2.99 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 5.15 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.25 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.26 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.16 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 66% 5.54 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 80% 5.54 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.95 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 5.52 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 4.33 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 2.1 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 80% 3.65 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 3.11 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 3.09 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 4.87 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 84% 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Cầu Ngang Huyện Châu Thành Huyện Duyên Hải Huyện Tiểu Cần Huyện Trà Cú Thành Phố Trà Vinh Thị xã Duyên Hải

Thời tiết Đồng Tháp

Dự báo thời tiết Ðồng Tháp hôm nay

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 26°C 83% 10.332 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 32°C 58% 18.396 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 48% 19.08 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 66% 18.72 km/giờ
12:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 72% 20.736 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 78% 13.356 km/giờ
18:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 84% 10.404 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 10.332 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 18.396 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 19.08 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 18.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 20.736 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 13.356 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 10.404 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.504 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp ngày mai

Cập nhật lúc 00:49 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 84% 4.02 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.16 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 3.71 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 62% 6.34 km/giờ
13:00 - 20/08 Nhiều mây 33°C / 37°C 52% 7.16 km/giờ
16:00 - 20/08 Nhiều mây 31°C / 34°C 60% 6.87 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 28°C / 30°C 70% 6.45 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 6.34 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 7.16 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 6.87 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:49 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.77 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.79 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.01 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.75 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.53 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.09 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.55 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 55% 1.3 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 1.89 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.92 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 54% 2.1 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 60% 2.14 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 31°C 73% 1.45 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 58% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 58% 1.22 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.85 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 84% 2.45 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 3.87 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 3.04 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 3.13 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.13 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 2.88 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 5.29 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.29 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Lãnh Hồng Ngự Huyện Cao Lãnh Huyện Châu Thành Huyện Hồng Ngự Huyện Lai Vung Huyện Lấp Vò Huyện Tam Nông Huyện Tân Hồng Huyện Thanh Bình Huyện Tháp Mười Sa Đéc

Thời tiết An Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C 83% 9.576 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 32°C 59% 17.532 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 50% 20.268 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 62% 22.356 km/giờ
12:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 72% 17.316 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 80% 12.204 km/giờ
18:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 84% 10.476 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 8.964 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.576 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 17.532 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 20.268 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 22.356 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 17.316 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 12.204 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 10.476 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.964 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang ngày mai

Cập nhật lúc 00:49 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 83% 4.06 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.41 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 4.42 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 62% 6.63 km/giờ
13:00 - 20/08 Nhiều mây 33°C / 37°C 53% 7.27 km/giờ
16:00 - 20/08 Nhiều mây 31°C / 35°C 59% 7.39 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 28°C / 30°C 72% 6.14 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 4.19 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 7.27 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 7.39 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.14 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.19 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:49 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.89 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 4.05 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.99 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.26 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 3.01 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.67 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.18 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.67 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 53% 1.16 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 1.8 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.88 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.77 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 53% 2.11 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 59% 2.17 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 31°C 72% 1.6 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 1.77 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 57% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 62% 1.54 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 57% 1.42 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 1.74 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 83% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 4.49 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 3.3 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 3.35 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.35 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 3.03 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 5.66 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 3.71 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 1.8 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Châu Đốc Huyện An Phú Huyện Châu Phú Huyện Châu Thành Huyện Chợ Mới Huyện Phú Tân Huyện Thoại Sơn Huyện Tịnh Biên Huyện Tri Tôn Long Xuyên Thị xã Tân Châu

Thời tiết Kiên Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C 83% 9.576 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 32°C 59% 17.532 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 50% 20.268 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 62% 22.356 km/giờ
12:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 72% 17.316 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 80% 12.204 km/giờ
18:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 84% 10.476 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 8.964 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.576 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 17.532 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 20.268 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 22.356 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 17.316 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 12.204 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 10.476 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.964 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang ngày mai

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 82% 5.7 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 82% 4.87 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 80% 5.72 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 70% 7.4 km/giờ
13:00 - 20/08 Nhiều mây 30°C / 35°C 67% 8.4 km/giờ
16:00 - 20/08 Nhiều mây 29°C / 32°C 74% 7.51 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 74% 6.56 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 78% 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.7 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 7.4 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 8.4 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.51 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.56 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 5.1 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 5.26 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4.67 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4.71 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 4.31 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 4.26 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.8 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 2.31 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 51% 1.5 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 1.83 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 3.87 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 75% 3.69 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.82 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 72% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 2.08 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 3.3 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.6 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 72% 4.01 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4.87 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 75% 4.27 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 74% 1.97 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.93 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 79% 3.03 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 1.76 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 0.88 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 2.3 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 81% 3.73 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 87% 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tiên Huyện An Biên Huyện An Minh Huyện Châu Thành Huyện Giang Thành Huyện Giồng Riềng Huyện Gò Quao Huyện Hòn Đất Huyện Kiên Hải Huyện Kiên Lương Huyện Tân Hiệp Huyện U Minh Thượng Huyện Vĩnh Thuận Phú Quốc Rạch Giá

Thời tiết Hậu Giang

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 00:48 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 86% 10.836 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 32°C 61% 20.844 km/giờ
06:00 - 19/08 Ít mưa 32°C 61% 21.924 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 63% 22.824 km/giờ
12:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 78% 17.208 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 83% 15.696 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 13.536 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 10.728 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.836 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 20.844 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 21.924 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 22.824 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 17.208 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 15.696 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 13.536 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 10.728 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 01:50 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 3.39 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 2.64 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 3.35 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 68% 6.1 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 60% 6.66 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 65% 6.55 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 78% 4.84 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 81% 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 6.1 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 6.55 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:50 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.88 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.79 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.58 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.31 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.81 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 3.71 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.35 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 1.78 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 53% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.17 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.11 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 75% 3.6 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.23 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.95 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 2.26 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 63% 4.14 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 80% 4.46 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.69 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 75% 3.84 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 1.83 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 78% 2.65 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 84% 3.92 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 87% 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Sóc Trăng

Dự báo thời tiết Sóc Trăng hôm nay

Cập nhật lúc 23:37 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 18/08 Trời âm u 26°C 88% 10.044 km/giờ
03:00 - 18/08 Mây rải rác 30°C 66% 17.136 km/giờ
06:00 - 18/08 Mưa nhẹ 32°C 60% 14.22 km/giờ
09:00 - 18/08 Mưa nhẹ 31°C 64% 14.22 km/giờ
12:00 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C 80% 7.524 km/giờ
15:00 - 18/08 Nhiều mây 26°C 85% 10.872 km/giờ
18:00 - 18/08 Nhiều mây 26°C 86% 10.62 km/giờ
21:00 - 18/08 Mây rải rác 26°C 89% 9.18 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 00:00 ngày 18/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 10.044 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 03:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 17.136 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 06:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 14.22 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 09:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 14.22 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 12:00 ngày 18/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 15:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 18:00 ngày 18/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 21:00 ngày 18/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 9.18 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng ngày mai

Cập nhật lúc 23:37 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 19/08 Mây cụm 26°C / 27°C 88% 2.95 km/giờ
04:00 - 19/08 Mây cụm 26°C / 26°C 89% 2.55 km/giờ
07:00 - 19/08 Mây cụm 26°C / 26°C 86% 3.04 km/giờ
10:00 - 19/08 Nhiều mây 31°C / 35°C 62% 5.63 km/giờ
13:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C / 37°C 54% 5.63 km/giờ
16:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 58% 5.66 km/giờ
19:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 4.63 km/giờ
22:00 - 19/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 82% 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 01:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 04:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 07:00 ngày 19/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 10:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 13:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 16:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 19:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 22:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:37 - 18/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.26 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 5.09 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 4.92 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 4.35 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 4.22 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.22 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 4.39 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.74 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 2.66 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 63% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 59% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 66% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 4.83 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.35 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 63% 3.39 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 4.05 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 75% 2.83 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 64% 2.82 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 64% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 63% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 74% 4.02 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 86% 5.17 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 86% 7.53 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 27°C / 27°C 84% 5.2 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 80% 5.24 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 77% 5.24 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 89% 6.02 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 8.15 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 82% 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.53 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 8.15 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành Huyện Cù Lao Dung Huyện Kế Sách Huyện Long Phú Huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Xuyên Huyện Thạnh Trị Huyện Trần Đề Thành Phố Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Thị xã Vĩnh Châu

Thời tiết Bạc Liêu

Dự báo thời tiết Bạc Liêu hôm nay

Cập nhật lúc 00:49 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 84% 14.292 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 30°C 69% 18.144 km/giờ
06:00 - 19/08 Trời âm u 33°C 55% 15.12 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 63% 21.276 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 72% 21.528 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 80% 17.352 km/giờ
18:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 83% 16.272 km/giờ
21:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 83% 14.832 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 14.292 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 18.144 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 15.12 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 21.276 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 21.528 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 17.352 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 16.272 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 14.832 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu ngày mai

Cập nhật lúc 00:49 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 83% 4.17 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 3.8 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 85% 4.28 km/giờ
10:00 - 20/08 Nhiều mây 31°C / 35°C 64% 6.58 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 57% 6.33 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 63% 6.2 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 71% 5.17 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 79% 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 6.58 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 6.33 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 6.2 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:49 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 5.58 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 5.4 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 4.47 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 5.02 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 74% 4.79 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 4.67 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 4.07 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 2.72 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 66% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 61% 2.59 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 68% 3.54 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 5.15 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 4.67 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 66% 3.8 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 70% 4.59 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 75% 3.22 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 71% 2.8 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 66% 2.83 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 64% 2.35 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 65% 3.23 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 75% 4.47 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 85% 7.42 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 82% 9.9 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 80% 6.36 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 79% 6.54 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 78% 6.54 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 89% 8.15 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 84% 9.13 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 81% 6.51 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 7.42 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 9.9 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.54 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.54 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 8.15 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 9.13 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải Huyện Hoà Bình Huyện Hồng Dân Huyện Phước Long Huyện Vĩnh Lợi Thành Phố Bạc Liêu Thị xã Giá Rai

Thời tiết Cà Mau

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay

Cập nhật lúc 00:49 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 81% 8.568 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 31°C 57% 15.948 km/giờ
06:00 - 19/08 Trời âm u 34°C 51% 20.916 km/giờ
09:00 - 19/08 Trời âm u 32°C 55% 20.448 km/giờ
12:00 - 19/08 Mây rải rác 28°C 75% 11.304 km/giờ
15:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 80% 7.416 km/giờ
18:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 83% 7.128 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 87% 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 8.568 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 15.948 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 20.916 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 20.448 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 11.304 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 7.128 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.344 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau ngày mai

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 82% 1.88 km/giờ
04:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 1.92 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 78% 2.48 km/giờ
10:00 - 20/08 Nhiều mây 32°C / 35°C 55% 5.5 km/giờ
13:00 - 20/08 Nhiều mây 32°C / 35°C 53% 5.99 km/giờ
16:00 - 20/08 Nhiều mây 31°C / 34°C 57% 5.7 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.9 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 79% 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.7 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:51 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.97 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 76% 6.04 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 4.92 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 5.01 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 5.04 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 74% 4.96 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.93 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 2.79 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 65% 2.79 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 61% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa vừa 29°C / 30°C 68% 3.55 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 5.85 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 5.34 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 3.43 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 4.28 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 72% 3.36 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 28°C / 30°C 68% 3.36 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 69% 5.65 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 81% 6.26 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 77% 6.26 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 75% 7.94 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 78% 6.83 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 68% 4.85 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 4.79 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 3.38 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 1.41 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 4.54 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 83% 5.86 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 80% 6.73 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.94 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.83 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.86 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước Huyện Đầm Dơi Huyện Năm Căn Huyện Ngọc Hiển Huyện Phú Tân Huyện Thới Bình Huyện Trần Văn Thời Huyện U Minh Thành Phố Cà Mau

Video clip

Dự báo thời tiết tối ngày 17/8: miền bắc nóng oi, miền nam mưa to | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18/8: miền bắc mưa dông cục bộ | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/8: miền bắc mưa dông rải rác | antv

Thời tiết trưa, chiều 18/08/2022: miền bắc nhiều mây, ít có khả năng mưa| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 17/8: miền bắc nắng nóng quay trở lại | antv

Dự báo thời tiết 27/05/2021 | miền nam mưa rất to và dông | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/08: miền bắc mưa về đêm, ngày oi bức | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 18/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 18/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 17/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 18/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết ngày 16/08: miền bắc tiếp tục nắng nóng oi bức | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 12/07: miền bắc mưa rào và dông rải rác | antv

Thời tiết hôm nay 18/08/2022:bắc bộ có nắng nóng tiết trời oi bức | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/07/2022 | miền trung, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 16/8/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết tối ngày 8/8: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết ngày 15/8: miền bắc mưa rào và dông, nền nhiệt giảm | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 12/7: miền bắc có mưa rào và dông rải rác | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 15/8: miền bắc mưa giảm, một số khu vực có nắng gián đoạn | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 24/05/2022 | miền bắc, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Vtc14 | xuất hiện vùng áp thấp, tây nguyên và nam bộ mưa dông mạnh

Thời tiết tối và đêm 17/08/2022:miền bắc có mưa rải rác | vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 19/7: miền bắc mưa rào và dông, nắng gián đoạn | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 16/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết hôm nay 17/08/2022:bắc bộ tiết trời mát mẻ| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 04/05/2022 | miền bắc nắng nóng, miền nam mưa giông | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 27/7: miền bắc ngày mai nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết 09/03/2022 | miền bắc đêm và sáng trời rét, miền nam nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 13/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Thời tiết 20/4: miền bắc tiếp tục mưa rét, miền nam nắng gắt | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 15/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết 25-6: nắng nóng mở rộng, miền nam nóng đến mức nào?

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Dự báo thời tiết ngày 28/3: miền nam mưa to, giông gió mạnh, cảnh báo có mưa đá | antv

Dự báo thời tiết ngày 31/7: miền bắc ban ngày có nắng, thời tiết mát mẻ | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 15/8: miền bắc mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn | antv

Thời tiết 17/08/2022 | bắc bộ, bắc trung bộ nắng nóng; tây nguyên, nam bộ mưa to

Dự báo thời tiết tối ngày 14/8: miền bắc xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24-33 độ c | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/8: miền bắc ngày mai oi nóng | antv

Xảy ra hàng loạt vụ nổ bom tại miền nam thái lan | gmt+7 ngày 17-8-2022

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 02/7/2022 | bão số 1 giật đến cấp 15, miền bắc mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết 15-4: miền bắc trời chuyển lạnh, miền nam mưa chiều tối

Dự báo thời tiết tối ngày 16/08: miền bắc xuất hiện mưa nhẹ | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 18 tháng 8 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 19/8/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 9/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 8/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Thời tiết hôm nay 16/08/2022: bắc bộ trời nắng ráo | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 9/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Các Loại Ung Thư Máu Thường Gặp
 • Tổng Quan Kiến Thức Cần Biết Về Ung Thư Máu
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Ung Thư Dạ Dày Giai Đoạn Đầu
 • Ung Thư Vòm Họng: Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị Hello Bacsi
 • Ung Thư Cổ Tử Cung: Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị Hello Bacsi
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Châu Thành Tây Ninh Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết 10 Ngày Tới Tại Tây Ninh
 • Thời Tiết Tây Ninh 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Khánh Vĩnh Khánh Hòa
 • Thời Tiết Ngày Mai Ở Khánh Hòa
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Tây Ninh Bây Giờ
 • Thời Tiết Tây Ninh Hàng Giờ
 • Thời Tiết Tỉnh Tây Ninh Hôm Nay
 • Thời Tiết Ở Tây Ninh Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Tây Ninh Dương Minh Châu
 • Thời Tiết Tây Ninh Tân Châu
 • Thời Tiết Gò Dầu Hạ Tây Ninh
 • Dự Báo Thời Tiết Mưa Tây Ninh
 • Thời Tiết Tây Ninh Dương Minh Châu
 • Thời Tiết Gò Dầu Tây Ninh Hôm Nay
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết Gò Dầu Tây Ninh Hôm Nay trên website Brandsquatet.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!