Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Thời Tiết Tân Phong Tân Biên Tây Ninh Mới Nhất ❣️ Top Trend | Brandsquatet.com

Xem Nhiều 9/2022 # Thời Tiết Tân Phong Tân Biên Tây Ninh Mới Nhất # Top Trend

Xem 84,150

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Tân Phong Tân Biên Tây Ninh mới nhất ngày 26/09/2022 trên website Brandsquatet.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Tân Phong Tân Biên Tây Ninh để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 84,150 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C 100% 5.256 km/giờ
03:00 - 26/09 Mây rải rác 28°C 83% 9.396 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 79% 12.96 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 29°C 82% 7.92 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 27°C 85% 3.816 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 92% 10.08 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 94% 8.136 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 94% 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.396 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 12.96 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.136 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.804 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh ngày mai

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 2.36 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 93% 1.82 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 93% 1.74 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 2.91 km/giờ
13:00 - 27/09 Nhiều mây 27°C / 30°C 76% 4.19 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.17 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 3.98 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 25°C 91% 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 3.63 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 4.52 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 6.19 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 6.6 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 87% 3.3 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 2.18 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.1 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 1.66 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 2.34 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 2.75 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 87% 2.48 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.02 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.09 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.35 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 1.87 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.21 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 1.85 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 1.52 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 1.83 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 1.47 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.08 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.6 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Quận 1 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức

Thời tiết Đồng Nai

Dự báo thời tiết Ðồng Nai hôm nay

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 97% 5.04 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 73% 10.512 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 29°C 66% 12.456 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C 74% 9.864 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 83% 5.508 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C 93% 7.236 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 96% 6.336 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 97% 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 12.456 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.932 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai ngày mai

Cập nhật lúc 04:53 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 1.96 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 23°C / 24°C 95% 1.8 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 94% 1.94 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 3.53 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 5.4 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 82% 3.7 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 3.79 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:53 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 3.22 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 3.69 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 90% 5.23 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 5.86 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 89% 2.75 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 2.2 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.11 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 1.83 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 1.83 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 86% 1.47 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 86% 1.93 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 2.49 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 65% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 77% 1.88 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 1.27 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 1.64 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 67% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 1.57 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 1.5 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 1.96 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 82% 1.76 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 86% 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.86 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Biên Hòa Huyện Cẩm Mỹ Huyện Định Quán Huyện Long Thành Huyện Nhơn Trạch Huyện Tân Phú Huyện Thống Nhất Huyện Trảng Bom Huyện Vĩnh Cửu Huyện Xuân Lộc Long Khánh

Thời tiết Vũng Tàu

Dự báo thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay

Cập nhật lúc 04:53 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 96% 5.472 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 29°C 72% 12.492 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 29°C 68% 15.984 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 27°C 81% 13.248 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 92% 6.48 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 90% 7.02 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C 93% 8.388 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C 95% 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 12.492 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 15.984 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 13.248 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.984 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu ngày mai

Cập nhật lúc 04:53 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 93% 2.33 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 1.94 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 92% 2.37 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 86% 3.04 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 70% 5.52 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 4.1 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 3.45 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.28 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:53 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 5.24 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 6.43 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 7.85 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 8 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 4.77 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.11 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 2.68 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 2.68 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 88% 3.1 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.1 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 3.32 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 2.73 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 3.33 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 1.74 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.72 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 2.42 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 69% 1.87 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 1.92 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 76% 1.85 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 2.67 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 2.08 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 2.8 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.85 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 8 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa Huyện Châu Đức Huyện Côn Đảo Huyện Đất Đỏ Huyện Long Điền Huyện Xuyên Mộc Thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

Thời tiết Bình Dương

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay

Cập nhật lúc 04:53 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 94% 5.076 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 79% 9.936 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C 78% 12.06 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C 81% 10.872 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 83% 6.336 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 90% 10.044 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C 94% 6.804 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 94% 8.964 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 9.936 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 12.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 10.044 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.964 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương ngày mai

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 1.96 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 94% 1.95 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 94% 1.96 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 27°C / 29°C 82% 3.54 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 5.05 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 3.49 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 3.87 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 3.39 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 5.05 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 5.78 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 2.56 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 1.76 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 1.76 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.53 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 90% 1.86 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 26°C / 30°C 85% 1.86 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.38 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 88% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 62% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 1.88 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.28 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 1.58 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.58 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.87 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 67% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 1.41 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 1.6 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 1.35 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 82% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 1.75 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 1.59 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.62 km/giờ

Dự báo thời tiết Dĩ An Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Huyện Phú Giáo Thị xã Bến Cát Thị xã Tân Uyên Thủ Dầu Một Thuận An

Thời tiết Bình Phước

Dự báo thời tiết Bình Phước hôm nay

Cập nhật lúc 03:49 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 99% 3.42 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 79% 5.472 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C 74% 10.908 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 78% 6.804 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C 94% 4.716 km/giờ
15:00 - 26/09 Ít mưa 23°C 98% 4.932 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 99% 2.484 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 22°C 99% 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 10.908 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.952 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước ngày mai

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.56 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 22°C / 23°C 99% 0.6 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 23°C / 24°C 98% 1.28 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 2 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 95% 2.41 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 1.8 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 1.03 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 27°C 91% 2.08 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 26°C 95% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa vừa 23°C / 26°C 88% 3.62 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 92% 3.44 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 90% 2.52 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 76% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 87% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 24°C / 30°C 81% 0.9 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 0.9 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 93% 0.88 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 94% 0.8 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 24°C / 29°C 87% 1.28 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 93% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 23°C / 27°C 94% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 76% 1.72 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 62% 1.35 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 62% 1.33 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 74% 1.19 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 83% 1.21 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 79% 1.05 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 84% 1.09 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 85% 1.46 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 1.35 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 1.27 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 76% 1.18 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 76% 1.32 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 86% 1.45 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 79% 1.2 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 82% 1.3 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 85% 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Xoài Huyện Bù Đăng Huyện Bù Đốp Huyện Bù Gia Mập Huyện Chơn Thành Huyện Đồng Phú Huyện Hớn Quản Huyện Lộc Ninh Huyện Phú Riềng Thị xã Bình Long Thị xã Phước Long

Thời tiết Tây Ninh

Dự báo thời tiết Tây Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 03:49 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 91% 4.716 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 29°C 73% 9.144 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C 72% 14.76 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 80% 9.756 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 81% 6.444 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 92% 10.26 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 93% 7.488 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 93% 8.604 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 14.76 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 10.26 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.604 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 2.06 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 93% 2.43 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 92% 2.11 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 3 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.34 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 4.67 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 88% 3.66 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 25°C 90% 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.47 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 4.39 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 86% 5.12 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 2.96 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 1.5 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 1.66 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 86% 1.56 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 25°C / 30°C 82% 1.66 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 1.94 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 85% 2.06 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.78 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 61% 1.45 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 1.6 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 69% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 1.34 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.34 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 1.62 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 1.38 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 1.4 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.84 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 1.77 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu Huyện Châu Thành Huyện Dương Minh Châu Huyện Gò Dầu Huyện Tân Biên Huyện Tân Châu Thành Phố Tây Ninh Thị xã Hòa Thành Thị xã Trảng Bàng

Thời tiết Cần Thơ

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 24°C 100% 5.94 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 29°C 84% 7.344 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 72% 14.76 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 29°C 74% 16.524 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 26°C 85% 9.972 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 90% 9.756 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 90% 6.948 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 90% 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 14.76 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 16.524 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.972 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.156 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 90% 1.93 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 90% 1.71 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 1.71 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 69% 4.03 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 28°C / 32°C 75% 5.3 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 6.51 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 6.16 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.6 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 7.43 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 77% 9.35 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 80% 8.55 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.44 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.25 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 3.12 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.32 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 27°C / 31°C 73% 3.12 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.72 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.81 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 78% 3.14 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 62% 3.25 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.14 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 64% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 1.75 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 60% 2.09 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.3 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 2.8 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 76% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 76% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 3.17 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 3.11 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.43 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 9.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 8.55 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Long An

Dự báo thời tiết Long An hôm nay

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 90% 5.544 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 75% 8.532 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C 66% 13.536 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 29°C 73% 6.732 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 82% 2.088 km/giờ
15:00 - 26/09 Ít mưa 25°C 92% 9.216 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 95% 6.804 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 95% 6.516 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 13.536 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 9.216 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.516 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An ngày mai

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 1.89 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 95% 1.81 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 93% 1.59 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 3.05 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 29°C / 33°C 76% 3.84 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 84% 3.81 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 88% 4.47 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.49 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.47 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 6.45 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 83% 6.77 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 3.17 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.32 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 1.71 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 82% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 26°C / 30°C 79% 2.34 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 2.74 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 82% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.09 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 1.39 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.28 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 1.59 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.08 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 1.78 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 1.74 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 75% 2.04 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Long An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.77 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức Huyện Cần Đước Huyện Cần Giuộc Huyện Châu Thành Huyện Đức Hòa Huyện Đức Huệ Huyện Mộc Hóa Huyện Tân Hưng Huyện Tân Thạnh Huyện Tân Trụ Huyện Thạnh Hóa Huyện Thủ Thừa Huyện Vĩnh Hưng Tân An Thị xã Kiến Tường

Thời tiết Tiền Giang

Dự báo thời tiết Tiền Giang hôm nay

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 92% 5.688 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 83% 8.028 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C 76% 13.356 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 27°C 85% 8.928 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 91% 2.988 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 95% 7.956 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 95% 6.12 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 96% 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 8.028 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 13.356 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.4 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang ngày mai

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.72 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.36 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 95% 1.4 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.74 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 28°C / 32°C 81% 3.57 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 27°C / 27°C 86% 3.55 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 4.15 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.4 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 6.31 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 8.15 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 83% 7.97 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 4.26 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.69 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 2.25 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 27°C / 29°C 80% 3.05 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 3.36 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.89 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.24 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.89 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 3.03 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 1.49 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.77 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 1.84 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 2.09 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.06 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.49 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 2.73 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.31 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 8.15 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 7.97 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè Huyện Cai Lậy Huyện Châu Thành Huyện Chợ Gạo Huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công Tây Huyện Tân Phú Đông Huyện Tân Phước Mỹ Tho Thị xã Cai Lậy Thị xã Gò Công

Thời tiết Bến Tre

Dự báo thời tiết Bến Tre hôm nay

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 95% 3.96 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 92% 5.796 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 84% 10.188 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 27°C 86% 9.432 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 95% 6.444 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 94% 5.94 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 96% 6.336 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 97% 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 10.188 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.392 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre ngày mai

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.64 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.25 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 96% 1.3 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 2.54 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 28°C / 32°C 83% 3.32 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 85% 3.54 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 4 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 4.77 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 6.9 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 8.71 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 82% 8.39 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 4.62 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 2.95 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.95 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.44 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.29 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 3.55 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.4 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.15 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.28 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 1.64 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 2.35 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 2.22 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 2.76 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.9 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 8.71 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 8.39 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.25 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri Huyện Bình Đại Huyện Châu Thành Huyện Chợ Lách Huyện Giồng Trôm Huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Nam Huyện Thạnh Phú Thành Phố Bến Tre

Thời tiết Vĩnh Long

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 91% 5.616 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 29°C 84% 8.136 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 76% 13.248 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 28°C 79% 14.904 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 26°C 85% 5.616 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 91% 10.584 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 93% 6.552 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 92% 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 8.136 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 13.248 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 14.904 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 10.584 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long ngày mai

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.82 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.76 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.78 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 70% 3.69 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 27°C / 31°C 80% 4.66 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 28°C / 31°C 78% 5.38 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 84% 6.12 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 83% 6.6 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.21 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 6.33 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 8.3 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 81% 7.89 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 4 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 2.39 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.98 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.7 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 2.3 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 2.89 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.2 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 3.43 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 79% 2.96 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.12 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 62% 2.82 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.86 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.14 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 1.51 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.05 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.97 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 1.81 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.59 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.82 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 2.67 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.33 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 8.3 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.89 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân Huyện Long Hồ Huyện Mang Thít Huyện Tam Bình Huyện Trà Ôn Huyện Vũng Liêm Thành Phố Vĩnh Long Thị xã Bình Minh

Thời tiết Trà Vinh

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 91% 5.688 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 82% 10.008 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 79% 10.08 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 28°C 81% 10.692 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 25°C 91% 8.676 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 91% 7.056 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 95% 7.308 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 95% 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 10.008 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 10.692 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.264 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh ngày mai

Cập nhật lúc 03:49 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.97 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 1.69 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 1.57 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 3.34 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 29°C / 33°C 78% 4.92 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 83% 5.44 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 5 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.44 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 03:49 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 5.56 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 81% 8.27 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 10.04 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 81% 9.65 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 5.34 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 2.36 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 3.57 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 3.57 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 2.97 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.84 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 3.78 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.78 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.01 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.28 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 2.77 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 66% 3.75 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 3.84 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 2.61 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.38 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 65% 2.28 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 71% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 2.93 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 3.4 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 3.57 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 8.27 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 10.04 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 9.65 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.94 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Cầu Ngang Huyện Châu Thành Huyện Duyên Hải Huyện Tiểu Cần Huyện Trà Cú Thành Phố Trà Vinh Thị xã Duyên Hải

Thời tiết Đồng Tháp

Dự báo thời tiết Ðồng Tháp hôm nay

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 87% 5.688 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 28°C 73% 7.2 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 68% 13.14 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 28°C 75% 8.172 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 84% 5.544 km/giờ
15:00 - 26/09 Ít mưa 26°C 88% 8.208 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 91% 8.604 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 91% 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 13.14 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.604 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.344 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp ngày mai

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 2.07 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.89 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 1.74 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 70% 3.66 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 30°C / 34°C 66% 4.73 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 27°C / 31°C 78% 4.92 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 4.74 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 85% 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.63 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 5.45 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 7.5 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 81% 7.3 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 3.48 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.46 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.33 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 1.79 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 27°C / 30°C 76% 2.44 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.89 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 80% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 63% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 1.43 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.67 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 1.71 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 1.62 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 1.91 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 76% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.73 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.3 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Lãnh Hồng Ngự Huyện Cao Lãnh Huyện Châu Thành Huyện Hồng Ngự Huyện Lai Vung Huyện Lấp Vò Huyện Tam Nông Huyện Tân Hồng Huyện Thanh Bình Huyện Tháp Mười Sa Đéc

Thời tiết An Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 89% 5.832 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 67% 8.46 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 64% 16.776 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 65% 13.392 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 26°C 88% 15.3 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 87% 5.904 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 87% 8.64 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 89% 3.78 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.832 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 16.776 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 13.392 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 15.3 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.64 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.78 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang ngày mai

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 2.16 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.6 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 1.65 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 68% 4.12 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 30°C / 34°C 66% 5.26 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 5.69 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 83% 5.33 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 5.32 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.69 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.32 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.68 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 5.85 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 7.91 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 80% 7.51 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 3.59 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.52 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.19 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.46 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 1.8 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 27°C / 31°C 74% 2.45 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.13 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.14 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 79% 2.7 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 1.78 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 60% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.44 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 62% 1.92 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 1.45 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.79 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 1.76 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 1.61 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa vừa 26°C / 30°C 75% 1.91 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 75% 1.4 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.9 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.89 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.91 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.51 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Châu Đốc Huyện An Phú Huyện Châu Phú Huyện Châu Thành Huyện Chợ Mới Huyện Phú Tân Huyện Thoại Sơn Huyện Tịnh Biên Huyện Tri Tôn Long Xuyên Thị xã Tân Châu

Thời tiết Kiên Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 89% 5.832 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 67% 8.46 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 64% 16.776 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 30°C 65% 13.392 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 26°C 88% 15.3 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 87% 5.904 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 87% 8.64 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 89% 3.78 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.832 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 16.776 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 13.392 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 15.3 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.64 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang ngày mai

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 2.77 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 2.08 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 27°C / 27°C 82% 2.48 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 73% 6.41 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 8.6 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 80% 9.29 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 8.72 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 8.37 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.41 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 8.6 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 9.29 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 8.72 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 8.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.55 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 81% 7.94 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 76% 9.94 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 79% 8.74 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 80% 2.7 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 3.86 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.2 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.99 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.24 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.87 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.18 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 27°C / 29°C 78% 3.9 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 30°C 77% 3.19 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 1.9 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 61% 3.62 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.08 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 61% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 62% 1.82 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 60% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 1.78 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 3.38 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 1.78 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 77% 2.65 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 76% 2.14 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 80% 3.64 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 3.34 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.94 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 9.94 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 8.74 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tiên Huyện An Biên Huyện An Minh Huyện Châu Thành Huyện Giang Thành Huyện Giồng Riềng Huyện Gò Quao Huyện Hòn Đất Huyện Kiên Hải Huyện Kiên Lương Huyện Tân Hiệp Huyện U Minh Thượng Huyện Vĩnh Thuận Phú Quốc Rạch Giá

Thời tiết Hậu Giang

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 04:54 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Nhiều mây 24°C 100% 5.94 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 29°C 84% 7.344 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 72% 14.76 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 29°C 74% 16.524 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 26°C 85% 9.972 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 90% 9.756 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 90% 6.948 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 90% 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 14.76 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 16.524 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.972 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.156 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 90% 1.93 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 90% 1.71 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 1.71 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 69% 4.03 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 28°C / 32°C 75% 5.3 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 6.51 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 6.16 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.6 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 7.43 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 77% 9.35 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 80% 8.55 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.44 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.25 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 3.12 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.32 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 27°C / 31°C 73% 3.12 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.72 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.81 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 78% 3.14 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 62% 3.25 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.14 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 64% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 1.75 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 60% 2.09 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.3 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 2.8 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 76% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 76% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 3.17 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 3.11 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.43 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 9.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 8.55 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Sóc Trăng

Dự báo thời tiết Sóc Trăng hôm nay

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 88% 7.452 km/giờ
03:00 - 26/09 Mây rải rác 29°C 74% 10.728 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 68% 17.172 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C 72% 13.968 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 86% 12.456 km/giờ
15:00 - 26/09 Ít mưa 26°C 89% 10.368 km/giờ
18:00 - 26/09 Ít mưa 25°C 93% 7.776 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 92% 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 10.728 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 17.172 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 13.968 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 12.456 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.368 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.416 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng ngày mai

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 2.17 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 92% 2.07 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 88% 1.93 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 72% 4.58 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 28°C / 32°C 79% 6.45 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 6.37 km/giờ
19:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 84% 5.82 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.37 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.4 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 5.63 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 80% 9.25 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 78% 10.88 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 81% 10.16 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.19 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 2.68 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.96 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.96 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 2.94 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.36 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 3.83 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 4.46 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 4.3 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 3.4 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 2.89 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 66% 4.4 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 4.4 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 2.96 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 2.17 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 63% 2.64 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 2.64 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 3.72 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 66% 2.29 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 71% 2.05 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 3.38 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa vừa 27°C / 29°C 77% 3.06 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 77% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 4 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 4.02 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 9.25 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 10.88 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 10.16 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành Huyện Cù Lao Dung Huyện Kế Sách Huyện Long Phú Huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Xuyên Huyện Thạnh Trị Huyện Trần Đề Thành Phố Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Thị xã Vĩnh Châu

Thời tiết Bạc Liêu

Dự báo thời tiết Bạc Liêu hôm nay

Cập nhật lúc 05:58 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 82% 8.136 km/giờ
03:00 - 26/09 Mây rải rác 30°C 65% 11.628 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 32°C 60% 16.092 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 31°C 62% 16.272 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 29°C 73% 16.416 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 82% 13.5 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 88% 12.924 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 86% 13.248 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 8.136 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 11.628 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 16.092 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 16.272 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 16.416 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 13.5 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 12.924 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 13.248 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu ngày mai

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 3.25 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 3.38 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 3.4 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 71% 6.7 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 27°C / 31°C 79% 7.65 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 83% 7.24 km/giờ
19:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 82% 6.94 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 83% 6.35 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.7 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.65 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 7.24 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.94 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.35 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 6.37 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 80% 10.65 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 77% 12.08 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 80% 11.27 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 5.51 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 3.24 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 4.56 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 4.56 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 3.1 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.9 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 77% 4.12 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 5.12 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 4.62 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 3.64 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 3.19 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 69% 5.32 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 5.32 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 3.43 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 70% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 65% 2.72 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 68% 2.72 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 4.05 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 68% 2.7 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 70% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 73% 3.8 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa vừa 28°C / 28°C 78% 3.59 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 78% 3.15 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 81% 4.81 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 77% 4.72 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.37 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 10.65 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 12.08 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 11.27 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.01 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải Huyện Hoà Bình Huyện Hồng Dân Huyện Phước Long Huyện Vĩnh Lợi Thành Phố Bạc Liêu Thị xã Giá Rai

Thời tiết Cà Mau

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 79% 3.06 km/giờ
03:00 - 26/09 Mây rải rác 31°C 57% 9.828 km/giờ
06:00 - 26/09 Mây rải rác 32°C 55% 18.576 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 31°C 61% 16.956 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 81% 7.416 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 85% 6.804 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 89% 7.452 km/giờ
21:00 - 26/09 Ít mưa 25°C 90% 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 9.828 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 18.576 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 16.956 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.812 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau ngày mai

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 2.07 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 2.17 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 2.65 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 69% 5.88 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 5.68 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.63 km/giờ
19:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 27°C 80% 4.99 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 79% 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.88 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.68 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau 30 ngày tới

Cập nhật lúc 04:55 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 6.37 km/giờ
Thứ 3 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 80% 11.18 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 77% 12.55 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 79% 11.49 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 5.31 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 3.64 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 4.75 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 4.75 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 3.77 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.78 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 77% 3.96 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 78% 5.45 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 4.69 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 3.66 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 2.93 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 68% 5.68 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 5.46 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 68% 3.35 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 70% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 65% 2.32 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 67% 2.8 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 4.26 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 2.98 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 70% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 72% 4.04 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 79% 4.78 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 79% 4.03 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 81% 5.13 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 78% 4.97 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 79% 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.37 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 27/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 11.18 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 12.55 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 11.49 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.68 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước Huyện Đầm Dơi Huyện Năm Căn Huyện Ngọc Hiển Huyện Phú Tân Huyện Thới Bình Huyện Trần Văn Thời Huyện U Minh Thành Phố Cà Mau

Video clip

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 25/9.thời tiết chiều nay: miền bắc giảm mưa se lạnh, miền nam mưa to

Video

Dự báo thời tiết 27/05/2021 | miền nam mưa rất to và dông | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 26/09/2022 | tin mới nhất siêu bão noru, đổ bộ đất liền khi nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 24/9: miền bắc có mưa dông, gió giật mạnh | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/9/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Tin bão số 4: bão sẽ hình thành trong vài ngày tới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến miền trung | skđs

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 24/9: miền bắc trời nhiều mây, cục bộ có mưa to | antv

Video

Vtc14 | xuất hiện vùng áp thấp, tây nguyên và nam bộ mưa dông mạnh

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 25 tháng 9 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

Video

Dự báo thời tiết nam và trung bộ | btv hương liên | #shorts #thoitiet #news

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 25/9 | dự báo bão mới nhất | thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 25/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới#thờitiết

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 24/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/9 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Thời tiết hôm nay 25/09/2022:bắc bộ có mưa dông diện rộng | vtc14

Video

Bản tin dự báo thời tiết đêm 24/09, ngày 25/09/2022

Video

Dự báo thời tiết miền nam 10 ngày từ 6.9.2022

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 25/9/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết miền nam 7.2022

Video

Dự báo thời tiết miền nam 10 ngày từ 16.9.2022

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và mai ngày 24/09: bão noru chuẩn bị tiến về đất liền gây mưa lớn | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 25 tháng 9 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày mới nhất

Video

Dự báo thời tiết miền nam tháng 8.2022

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 19/9: miền bắc nắng nóng, miền nam mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 15/9: phía bắc nắng nhiều, phía nam mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/9/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 22/09/2022: mưa dông trải dài khắp 3 miền | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 21/09/2022: mưa dông trở lại toàn bắc bộ, cảnh báo lốc sét | vtc16

Video

Dự báo thời tiết mới nhất ngày mai 25/9 | dự báo bão mới nhất | tin bão mới nhất

Video

Dự báo thời tiết nam bộ 10 ngày tới từ 16-25.6.2022

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 9/8/2022 | tin bão | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết 23/9: miền bắc và trung bộ tiếp diễn mưa tầm tã

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 22/9/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/07/2022 | miền trung, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 24 tháng 9 năm 2022 | tin mưa lớn | dự báo thời tiết 15 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 07/09/2022 | miền bắc sắp đón mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 25 tháng 9 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày#thờitiết

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 23/9/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 21/9/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Bão noru di chuyển cực nhanh ở biển đông, hướng về miền trung với sức gió giật cấp 13 | skđs

Video

Dự báo thời tiết ngày 16/09: miền bắc oi nóng, miền nam mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai 24/7: hà nội có mưa rất to | antv

Video

Dự báo thời tiết 15-4: miền bắc trời chuyển lạnh, miền nam mưa chiều tối

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và mai ngày 08/09: miền bắc mưa có xu hướng gia tăng mạnh | antv

Video

Dự báo thời tiết tối nay và ngày mai 6/9: miền bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 12/07: miền bắc mưa rào và dông rải rác | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 28/3: miền nam mưa to, giông gió mạnh, cảnh báo có mưa đá | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 26/5: mưa giông quay lại bắc bộ, miền nam vào đợt mưa dài ngày | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 24 tháng 9 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Tại Tây Ninh
 • Dự Báo Thời Tiết Tây Ninh Dương Minh Châu
 • Các Loại Ung Thư Máu Thường Gặp
 • Tổng Quan Kiến Thức Cần Biết Về Ung Thư Máu
 • Dấu Hiệu Nhận Biết Ung Thư Dạ Dày Giai Đoạn Đầu
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Tây Ninh 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Khánh Vĩnh Khánh Hòa
 • Thời Tiết Ngày Mai Ở Khánh Hòa
 • Thời Tiết Hòa Bình Hôm Qua
 • Thời Tiết Hòa Bình Tân Lạc
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Xem Thời Tiết Tây Ninh
 • Thời Tiết Gò Dầu Hạ Tây Ninh
 • Thời Tiết Tây Ninh Tuần Này
 • Thời Tiết Gò Dầu Tây Ninh Hôm Nay
 • Thời Tiết Trà Vong Tân Biên Tây Ninh
 • Thời Tiết Đôn Thuận Trảng Bàng Tây Ninh
 • Thời Tiết Tây Ninh Bây Giờ
 • Xem Thời Tiết Tây Ninh Hôm Nay
 • Thời Tiết Tỉnh Tây Ninh Hôm Nay
 • Thời Tiết Tây Ninh Tân Châu
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Tân Phong Tân Biên Tây Ninh trên website Brandsquatet.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top