Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Vĩnh biệt huyền thoại bóng đá Argentina và thế giới Diego Maradona sau 15 giây